Odměna za poskytování právních služeb

 

Odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Advokátní kancelář účtuje odměnu za poskytnuté právní služby primárně dle ustanovení § 7 advokátního tarifu jakožto obecně závazného právního předpisu z výše peněžitého plnění nebo ceny věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. Ve věcech, ve kterých nelze hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými obtížemi, pak advokátní kancelář účtuje odměnu ve výši 1.000,- Kč za každou celou půlhodinu poskytování právních služeb. K odměně za poskytování právních služeb je přičtena DPH v zákonné výši.

 

advokátní tarif