Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Vinter & partneři

Stěžejní oblastí působnosti advokátní kanceláře je poskytování komplexního právního servisu podnikatelům, ovšem v rámci svého zaměření poskytuje právní služby též nepodnikajícím fyzickým a právnickým osobám. Kancelář je odpovídajícím způsobem personálně obsazena a technicky vybavena tak, aby právní služby mohly být poskytovány kdekoli na území ČR. Při poskytování právních služeb advokátní kancelář klade důraz na rychlost a maximální efektivitu při respektování zásady odborné péče, protože pouze včasná a efektivně poskytnutá právní služba může přinést požadovaný účinek. Při své činnosti se kancelář rovněž řídí zásadou, že pro klienta není vždy primárním cílem pouze dosažení příznivého rozhodnutí ve věci, ale reálné uspokojení či ochrana jeho práva.